• Biblická olympiáda
    • Biblická olympiáda

    • Naši študenti sa zúčastnili na Diecéznom kole biblickej olympiády, kde skončili na 2.mieste. Blahoželáme a ďakujeme Marike, Veronike a Adamovi.


      

   • Informácie o Rade rodičov
    • Informácie o Rade rodičov

    • Informácie o Rade rodičov, financiách a aktivitách, nájdete po prihlásení v sekcii "Rada rodičov/OZ" v ponuke vľavo.

   • Celoslovenské kolo olymiády z ANJ
    • Celoslovenské kolo olymiády z ANJ

    • A ďalšie pekné umiestnenie je tu. Blahoželáme Alexii Last k 5. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016
    • Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016

    • A máme za sebou ďalšiu školu v prírode. Tento rok to bolo v znamení rytierských čností. Žiaci prímy a sekundy sa každý deň postupne zdokonaľovali vo všetkom, čo by mal správny rytier ovládať, pričom sa cvičili v čnostiach – múdrosť, vytrvalosť, spravodlivosť, oddanosť, úprimnosť a trpezlivosť. Počas plnenia úloh si tvorili vlastnú výzbroj a za každú splnenú úlohu získavali dukáty. Na záver, po splnení všetkých úloh, mohli byť pasovaní počas slávnostného ceremoniálu za rytierov. Tak sa rady rytierov a ochrancov Bojníckeho panstva rozrástol o 54 nových rytierov. A 9 najlepších sa zúčastnilo na tajnej misii u  alchymistu z Bojníc. :)

     Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 1 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 2 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 3 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 4 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 5 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 6 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 7 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 8 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 9 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 10 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 11 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 12 

   • Anička Mojžišová postúpila do medzinárodného kola Biologickej olympiády
    • Anička Mojžišová postúpila do medzinárodného kola Biologickej olympiády

    • Anička Mojžišová zo sexty nás reprezentovala v celoslovenskom kole biologickej olympiády, kde v projektovej časti získala krásne druhé miesto. Ešte viac nás teší jej postup do medzinárodného kola biologickej olympiády. 
     Aničke srdečne blahoželáme a veríme, že sa jej bude dariť aj v najvyššom kole súťaže. Ďakujeme za mimoriadnu reprezentáciu školy.
   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v súvislosti so samitom EÚ, udeľuje riaditeľ školy na deň 16. september - piatok riaditeľské voľno. Žiaci sú v tento deň odhlásení z obedov.

   • Krajské kolo chemickej olympiády
    • Krajské kolo chemickej olympiády

    • Blahoželáme Zuzane Kertysovej z Kvarty k 5. miestu a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Triedne aktívy
    • Triedne aktívy

    • Milí rodičia, triedne aktívy (rodičko) sa budú konať v utorok 14. februára o 17.00 v triedach. Účasť je nutná, nakoľko budete voliť svojich zástupcov do Rady školy.

     Tešíme sa na stretnutie s Vami

   • Krajské kolo Geografickej olympiády
    • Krajské kolo Geografickej olympiády

    • V KK GeO sa Michal Nedeľka umiestnil na 3. mieste a Gabriela Sedmáková na 8. mieste. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Objednávanie nových ISICov

    • Žiaci, ktorí majú záujem o ISIC (žiaci prímy, prvého ročníka ale aj starší žiaci) si ho môžu objednať mailom na stefik@gma.sk, prípadne osobne v dňoch 30.8.-1.9. v kancelárii školy. Vystavenie ISICu pre šk. rok stojí 20 €.

    • Medzinárodná návšteva z Konga a Vietnamu

    • Medzinárodná návšteva z Konga a Vietnamu - Obrázok 1​Počas Veľkého týždňa naše gymnázium navštívili sestry  Notre Dame Evelyne Medzinárodná návšteva z Konga a Vietnamu - Obrázok 2a Anne z Konga a Vietnamu. Zúčastnili sa na hodinách chémie, francúzštiny a náboženstva, porozprávali nám o svojich krajinách a o ich každodennom živote. Mali sme tak nielen  možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých podrobností o miestach, ktoré tak skoro asi nenavštívime, ale aj vyskúšať si svoje jazykové schopnosti a pocvičiť si angličtinu a francúzštinu. Ďakujeme im za návštevu a držíme im palce pri ich neľahkom pôsobení medzi školopovinnou mládežou.

      

    • Prolongácia čipu v ISICu na dopravu

    • Po odoslaní SMS podľa pokynov nižšie a po obdržaní 2 spätných SMS čip prolongujete priložením ISICu k verejnému terminálu na Hlavnej železničnej stanici v Zákazníckom centre (terminál je umiestnený na stene vľavo).

   • Sofia 2017
    • Sofia 2017

    • Sára Dobrovodská, študentka 3.A, vyhrala 1. miesto spomedzi 92 prihlásených prác v celoslovenskej esejistickej súťaži Sofia 2017 na tému „Ak (ne)zmeníme náš život, čaká nás lepšia alebo horšia budúcnosť?“ organizovanej prestížnym Kolégiom Antona Neuwirtha. Cieľom súťaže je prostredníctvom argumentačnej eseje na filozofickú tému vzbudiť u študentov stredných škôl  záujem o hľadanie pravdy.

      

     Oceneným pedagógom v Sofii 2017 sa stal náš kolega Mgr. Michal Benedik, PhD.

      

     Obom srdečne blahoželáme!

      

   • Krajské kolo chemickej olympiády
    • Krajské kolo chemickej olympiády

    • Daniela Ciesarová zo Sexty sa stala úspešnou riešiteľkou a skončila na 5. mieste. Blahoželáme a ďakujeme!

   • Celoslovenské kolo olympiády z francúzštiny
    • Celoslovenské kolo olympiády z francúzštiny

    • Konkurencia bola veľká a výkony vyrovnané. Júlii Pospíšilovej z Kvarty sa v nej podarilo získať 5. miesto. Blahoželáme!

   • Športové súťaže
    • Športové súťaže

    •  

     Gratulujeme chlapcom a dievčatám za 3. miesto v okresnom kole v basketbale žiakov a žiačok SŠ

      Za 2.miesto v krajskom kole vo florbale žiakov SŠ a 3.miesto v krajskom kole vo florbale žiačok SŠ.

        Ďakujeme za  reprezentáciu školy.

   • ... a stal sa zázrak!
    • ... a stal sa zázrak!

    • V noci z 31.marca na 1. apríla sa stal malý zázrak aj na Gymnáziu Matky Alexie. Viac ako 150 ľudí s rôznym vzťahom ku GMA – študenti, učitelia, absolventi, rodičia, súrodenci, priatelia – si v tejto uponáhľanej dobe našlo čas sa stíšiť, pomodliť sa a prišli sa pokloniť nášmu Pánovi počas celonočnej adorácie.

     Adoráciu sme začali sv. omšou, po ktorej nasledovali modlitby chvál, sprevádzané hudobnou skupinou našich žiakov a ich kamarátov. Po modlitbách si pre nás pripravil zamyslenia náš kolega, bohoslovec Paľo Škovránek. Účastníci adorácie mali možnosť vypočuť si prednášku v rámci workshopu na tému „Utrpenie a uzdravenie v dnešných časoch“ a zapojiť sa do následnej diskusie. Hlavný program sme presne o polnoci ukončili spoločnou modlitbou za prosby a obety našich žiakov. Potom sme sa postupne vystriedali pri osobnej tichej adorácii, ktorá trvala až do 6:00. Ráno, po modlitbe ranných chvál, nám br. Michal udelil eucharistické požehnanie a adoráciu sme ukončili.

     Hoci bolo počas tejto noci GMA miestom silencia a modlitby, bolo to aj miesto stretnutia sa ľudí, ktorí sa majú radi a tvoriacich spoločenstvo, centrom ktorého je Boh.  

      ... a stal sa zázrak! - Obrázok 1 ... a stal sa zázrak! - Obrázok 2 ... a stal sa zázrak! - Obrázok 3

    • Týždeň vedy 2017

    • Že veda nieje vôbec nudná, že dokáže pobaviť, ohúriť sme sa presvedčili v týždni vedy, ktorý sa konal od 21.3. do 23.3. Počas veľkých prestávok nám študenti predviedli rôzne projekty, experimenty. Mohli sme vedátorovať, niečo nové sa dozvedieť a hlavne sa zabaviť.