• Sofia 2017
    • Sofia 2017

    • Sára Dobrovodská, študentka 3.A, vyhrala 1. miesto spomedzi 92 prihlásených prác v celoslovenskej esejistickej súťaži Sofia 2017 na tému „Ak (ne)zmeníme náš život, čaká nás lepšia alebo horšia budúcnosť?“ organizovanej prestížnym Kolégiom Antona Neuwirtha. Cieľom súťaže je prostredníctvom argumentačnej eseje na filozofickú tému vzbudiť u študentov stredných škôl  záujem o hľadanie pravdy.

      

     Oceneným pedagógom v Sofii 2017 sa stal náš kolega Mgr. Michal Benedik, PhD.

      

     Obom srdečne blahoželáme!

      

   • Krajské kolo chemickej olympiády
    • Krajské kolo chemickej olympiády

    • Daniela Ciesarová zo Sexty sa stala úspešnou riešiteľkou a skončila na 5. mieste. Blahoželáme a ďakujeme!

   • Celoslovenské kolo olympiády z francúzštiny
    • Celoslovenské kolo olympiády z francúzštiny

    • Konkurencia bola veľká a výkony vyrovnané. Júlii Pospíšilovej z Kvarty sa v nej podarilo získať 5. miesto. Blahoželáme!

   • Športové súťaže
    • Športové súťaže

    •  

     Gratulujeme chlapcom a dievčatám za 3. miesto v okresnom kole v basketbale žiakov a žiačok SŠ

      Za 2.miesto v krajskom kole vo florbale žiakov SŠ a 3.miesto v krajskom kole vo florbale žiačok SŠ.

        Ďakujeme za  reprezentáciu školy.

   • ... a stal sa zázrak!
    • ... a stal sa zázrak!

    • V noci z 31.marca na 1. apríla sa stal malý zázrak aj na Gymnáziu Matky Alexie. Viac ako 150 ľudí s rôznym vzťahom ku GMA – študenti, učitelia, absolventi, rodičia, súrodenci, priatelia – si v tejto uponáhľanej dobe našlo čas sa stíšiť, pomodliť sa a prišli sa pokloniť nášmu Pánovi počas celonočnej adorácie.

     Adoráciu sme začali sv. omšou, po ktorej nasledovali modlitby chvál, sprevádzané hudobnou skupinou našich žiakov a ich kamarátov. Po modlitbách si pre nás pripravil zamyslenia náš kolega, bohoslovec Paľo Škovránek. Účastníci adorácie mali možnosť vypočuť si prednášku v rámci workshopu na tému „Utrpenie a uzdravenie v dnešných časoch“ a zapojiť sa do následnej diskusie. Hlavný program sme presne o polnoci ukončili spoločnou modlitbou za prosby a obety našich žiakov. Potom sme sa postupne vystriedali pri osobnej tichej adorácii, ktorá trvala až do 6:00. Ráno, po modlitbe ranných chvál, nám br. Michal udelil eucharistické požehnanie a adoráciu sme ukončili.

     Hoci bolo počas tejto noci GMA miestom silencia a modlitby, bolo to aj miesto stretnutia sa ľudí, ktorí sa majú radi a tvoriacich spoločenstvo, centrom ktorého je Boh.  

      ... a stal sa zázrak! - Obrázok 1 ... a stal sa zázrak! - Obrázok 2 ... a stal sa zázrak! - Obrázok 3

    • Týždeň vedy 2017

    • Že veda nieje vôbec nudná, že dokáže pobaviť, ohúriť sme sa presvedčili v týždni vedy, ktorý sa konal od 21.3. do 23.3. Počas veľkých prestávok nám študenti predviedli rôzne projekty, experimenty. Mohli sme vedátorovať, niečo nové sa dozvedieť a hlavne sa zabaviť.

   • Krajské kolo dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo dejepisnej olympiády

    • Gratulujeme Michalovi Chrappovi k víťazstvu v krajskom kole a držíme palce v celoslovenskom kole súťaže. Tešíme sa i z 5. miesta Gabriely Sedmákovej. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

   • Krajské kolo biologickej olympiády
    • Krajské kolo biologickej olympiády

    • V krajskom kole Biologickej olympiády súťažli v kategórii A študentky Hana Sumbalová (5. miesto a úspešná riešiteľka) a Adela Lučeničová.
     V kategórii B súťažili Veronika Satková (8. miesto a úspešná riešiteľka) a Veronika Poráziková.
     V projektovej časti v kategórii B zvíťazila Anna Mojžišová.
     Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu GMA a Anne Mojžišovej prajeme úspech aj v celoslovenskom kole Biologickej olympiády.
   • Obvodné kolo chemickej olympiády
    • Obvodné kolo chemickej olympiády

    • Blahoželáme Zuzane Kertysovej z Kvarty k 3. miestu v obvodnom kole chemickej olympiády a držíme palce do ďalšieho kola!

   • ... a stal sa zázrak!
    • ... a stal sa zázrak!

    • Program piatkovej adorácie:

     18:00 - sv. omša
     19:30 - 20:30 Chvály
     21:00 - 21:30 Moderovaná adorácia
     21:30 večera
     22:00 - 23:00 Worshop
     0:00 - 0:30 Modlitba za obety
     6:00 - 6:30 Ranné chvály + požehnanie
     Počas celej noci prebieha osobná adorácia
     Tešíme sa na vás ... a stal sa zázrak! - Obrázok 1

     ... a stal sa zázrak! - Obrázok 2

      

      

   • Týždeň vedy na GMA
    • Týždeň vedy na GMA

    • Že veda nieje vôbec nudná, že dokáže pobaviť, ohúriť sa môžeme presvedčiť už v utorok až štvrtok. Počas veľkých prestávok bude priestor si trochu zaexperimentovať, vedátorovať, niečo nové sa dozvedieť a hlavne sa zabaviť.
     V utorok (21.3.) sa pozrieme ako funguje chémia. V stredu (22.3.) sa môžeme otestovať pomocou biológie a informatiky a na záver, vo štvrtok (23.3.) poodhalíme tajomstvá fyziky Týždeň vedy na GMA - Obrázok 1 :)
      

     Týždeň vedy na GMA - Obrázok 2

   • Concours d´écriture créative La liste
    • Concours d´écriture créative La liste

    • Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kreatívnom písaní, ktorú organizuje Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny a tu sú naše výsledky:

     Júlia Pospíšilová - 1. miesto v kategórii Primaire poésie

     Zuzana Hornáčková - 1. miesto v kategórii Primaire prose

     Katarína Godány - 3. miesto v kategórii Primaire prose

     Daniela Ivančáková - 3. miesto v kategórii Primaire prose

     Veronika Poráziková - 2. miesto v kategórii Lycée poésie

     Lucia Straková - 1. miesto v kategórii Lycée prose

     Veronika Briestenská - 2. miesto v kategórii Lycée prose

     Matúš Hozlár - 3. miesto v kategórii Lycée prose

   • Krajské kolo olympiády z NEJ
    • Krajské kolo olympiády z NEJ

    • Ďakujeme za reprezentáciu Barbore Otrubovej a blahoželáme k 5. miestu!

   • Krajské kolo olympiády z ANJ
    • Krajské kolo olympiády z ANJ

    • Blahoželáme výhercom a ďakujeme za reprezentáciu!
     Alexia Last z 1.A - 1. miesto
     Matúš Halák z Kvarty - 2. miesto
     Anna Motýľová z Kvinty - čestné uznanie
   • Pôst na GMA
    • Pôst na GMA

    • "Najcennejší a najťažší pôst je vzdať sa nemiernej náklonnosti, zlozvyku, záľuby alebo chyby, aby druhým s nami bolo lepšie." Jozef Hlouch

     Pôstne obdobie sme zahájili prijatím popolca v kostole kapucínov a ukončíme ho krížovou cestou, ktorú organizujú maturanti vo Veľkom týždni 12.apríla 2017. 31. marca sa v školskej kaplnke uskutoční celonočná adorácia.

     Inšpirovaní sv.Petrom Fourierom sa môžeme pri soche Matky Alexie zapojiť do pôstnej aktivity.
     Návod:
     1. Do krabice vhoď sladkosti (trvanlivé potraviny), ktorých sa zriekaš
     • Na papierik napíš za čo (koho) chceš obetovať svoje odrieknutie
     • Papierik štipcom pripevni na špagát na nástenke
     • Vyzbierané potraviny pomôžu núdznym prostredníctvom bratov kapucínov.
     2. Do nádoby vlož presnú sumu za odrieknutú sladkosť
     • Na papierik napíš za čo (koho) chceš obetovať svoje odrieknutie
     • Papierik štipcom pripevni na špagát na nástenku
     • Vyzbierané peniaze sa použijú na nákup potravín pre núdznych

   • Obvodné kolo dejepisnej olympiády
    • Obvodné kolo dejepisnej olympiády

    • Blahoželáme Gabike Sedmákovej k 1. miestu a ďakujeme za reprezentáciu!

   • Palacinkový deň
    • Palacinkový deň

    • Počas charitatívnej zbierky (28.2.) sme predajom palaciniek vyzbierali 138,57 eur. Celý výťažok putuje na pomoc detskemu hospicu "Plamienok". Srdečná vďaka všetkým, ktorí aj takto v posledný deň pred pôstom pomáhali.
     Ďakujeme :)

      

   • Finančný príspevok na ochrannú sieť na terase ihriska školy
    • Finančný príspevok na ochrannú sieť na terase ihriska školy

    • Sieť slúži na zabezpečenie bezpečnosti na hodine TV, ako aj okolia školy – ide o ochranu chodcov a áut v blízkosti budovy školy.

     Pokrýva celú plochu ihriska s rozlohou 400 m2. 

     Je nutné ju nahradiť novou sieťou z dôvodu, keďže stará 10-ročná sieť  je vplyvom poveternostných podmienok zničená a deravá, a neslúži svojmu účelu.

     Oslovili sme firmu Pesmenpol, spol. s r.o., ktorá robila dodávku a montáž siete aj na ZŠ MA. Je  cenovo prístupná a po obhliadke je ochotná  urobiť dokonca aj rekonštrukciu sietí v telocvični + predelenie telocvične sieťou a to ako bezplatnú službu.

     Nakoľko sa jedná o dosť vysokú sumu okolo 2200,- Eur, a ihrisko využívajú všetci žiaci školy, obraciame sa s prosbou na Vás rodičov osobne, o individuálne zváženie a zaslanie akejkoľvek výšky sumy finančného príspevku na horeuvedenú sieť, za čo Vám vopred ďakujeme. 

     Príspevok je možné zaslať na účet Rady rodičov a to do 15.4.2017  

      IBAN SK85 1100 0000 0026 2552 0187

     A do poznámky prosíme uviesť:  dar – sieť na TV