• Notre Dame a Slovensko

    • Sestry Notre Dame prišli 1. decembra 1747 do Bratislavy. Slávnostné posvätenie bratislavského kláštora Notre Dame sa uskutočnilo 17. júla 1754.Zúčastnila sa ho cisárovná Mária Terézia a Jozef II.

     Spočiatku vyučovali sestry v provizórnych podmienkach. Vďaka podpore a pomoci rakúskej cisárovnej sa podarilo postaviť budovu školy, ktorá bola dňa 2. júla 1770 slávnostne posvätená. V roku 1775 sa na pokyn Márie Terézie v škole zaviedla veľká školská reforma, Ratio Educationis, na ktorú cisárovná osobne dohliadala. V školskom roku 1775/76 cisárovná školu opakovane osobne navštívila. Na jej počesť bol kláštor so školou nazvaný Tereziánum.

     Keď ďňa 10. júla 1783 navštívil školu Jozef II., mala už 350 žiačok. Počas ďalších dvoch storočí škola zaujímala popredné postavenie medzi ostatnými bratislavskými inštitúciami. Jej žiačkami boli dcéry významných šľachtických rodov, ale i dievčatá z chudobných rodín.

     Viaceré predstavené sa vyznačovali veľkou dobročinnosťou a humánnosťou. Úcta a vďačnosť im bola prejavené aj navonok viacerými cisárskymi vyznamenaniami. Vo vojnových obdobiach 20. storočia sestry nielen vyučovali, ale pri bráne kláštora aj denne podávali chudobným teplé jedlo.

     Po rozpade Rakúsko-Uhorska v zmenenej situácii vznikli nové typy škôl.

     V roku 1935 bola založená Slovenská ľudová a meštianska škola, Maďarská ľudová a meštianska škola, ale možnosť študovať poskytoval aj jednoročný obchodný kurz, z ktorého vznikla dvojročná obchodná škola.

     V školskom roku 1945/46 boli školy poštátnené a sestry - učiteľky boli prepustené. 31. augusta 1950 bolo 45 sestier násilne v noci odvlečených do Nových Zámkov a neskôr do vyhnanstva do Čiech .

     Sestry sa vrátili z vyhnanstva po 40 rokoch, 19. júla 1990. Boli im vrátené budovy kláštora i školy. A hoci sa nachádzali v dezolátnom stave, sestry okamžite obnovili výchovnú činnosť. Otvorili strednú zdravotnícku školu, základnú školu, štvorročné a neskôr osemročné gymnázium.

      

      Zopár historických fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.