• Katolícke náboženstvo

    • Vyučovanie náboženstva v škole je zamerané na odovzdávanie poznatkov o identite kresťanstva a kresťanského života, čím zároveň prispieva k ľudskému i kultúrnemu rastu.

     Samotný predmet  katolícke náboženstvo je skutočným vzdelávacím predmetom, ktorý má Cirkvou a Ministerstvom školstva SR jasne určené štandardy vedomostí a poznatkov, ktoré má žiak po jeho absolvovaní ovládať.

     Na našej škole máme ambíciu  vytvárať a posilňovať vzťahu človeka k Bohu, k čomu vyučovanie náboženstva pomáha, ale máme rozvinuté rôzne možnosti pre duchovný život študentov a samozrejme aj zamestnancov.