• Oslava

    • "Jubileum je o troch veciach. Keď slávime výročie... ...vždy je to o troch veciach. O minulosti, o budúcnosti a o tom, čo tu minulosť a budúcnosť spája. A to je prítomná chvíľa..."

     Príhovor o. biskupa Jozefa Haľka počas slávnostnej sv. omše, ktorá sa konala na počesť 25. výročia založenia nášho gymnázia.
     Ďakujeme za milé a povzbudivé slová.
     5.2.2016

     Program osláv (5.2.2016):
       8:00 - Sv. omša v kostole Kapucínov v Bratislave
     10:00 - Akadémia pre študentov (DK Ružinov)
     16:30 - Akadémia pre absolventov, rodičov a priateľov GMA (DK Ružinov)
     20:30 - Ples pre absolventov, rodičov a priateľov GMA (DK Ružinov)