• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Gabriela Sedmáková, Ondrej Matulník, Peter Filipovič, Roman Králik, Filip Strešnák

    • 3. miesto
    • Simulované rokovanie národného parlamentu · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Matúš Halák sexta

    • 1.miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Adam Tóth

    • Úspešný riešiteľ
    • Geografická olympiáda · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Lukáš Huska

    • Úspešný riešiteľ
    • Chemická olympiáda - kat. A · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Michaela Dinková

    • 5.Miesto
    • Cezpoľný beh · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková

    • 1.miesto
    • Cezpoľný beh · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Anna Martina Slodičková

    • 11.miesto
    • Maratón v aerobiku · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková,Michaela Dinková,Tereza Mrocková

    • 1.miesto Team dievčat
    • Cezpoľný beh · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Krajské kolo

    • Ján Gottweis kvarta

    • 5.miesto
    • Olympiáda v informatike, kat. B · Krajské kolo · 2018/2019
    • Tomáš Čerňanský

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Krajské kolo · 2018/2019
    • Ján Pivko

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Krajské kolo · 2018/2019
    • Matej Mraffko

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Krajské kolo · 2018/2019
    • Sitárová,Dinková,Zedeková,Hercegová, Minárová, Poláková, Prášilová, Satková, Yungová

    • 4.miesto
    • Florbal žiačok · Krajské kolo · 2018/2019
    • Martin Dinka,Duška Peter,Juraj Bendík

    • 3. miesto Team chlapcov
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Pavol Brečka,Jakub Čižnár,Tomáš Mrocek,Anton Gvora,Marek Hallon,Filip Hubert,Martin Konderla,Matej Martinák,Jozef Mikloško,Matúš Sumbal,Samuel Matúš Štassel,Štefan Vach

    • 3.miesto Team chlapcov
    • Futsal · Krajské kolo · 2018/2019
    • Michaela Dinková

    • 3.miesto
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková

    • 1.miesto
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková,Michaela Dinková,Veronika Minárová

    • 1.miesto Team dievčat
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Anna Martina Slodičková

    • 5.miesto
    • Maratón v aerobiku · Krajské kolo · 2018/2019
  • Okresné kolo

    • Marek Mikláš kvarta

    • 2. miesto
    • Chemická olympiáda - kat. D · Okresné kolo · 2018/2019
    • Postupojú do krajského kola.