• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Celoštátne kolo

    • Lujza Tögelová

    • 2. miesto
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Tadeáš Hronec

    • 3. miesto
    • O pohár primátora meste Nitra · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Tadeáš Hronec

    • 2. miesto
    • Turnaj o putovný pohár TZOB Bytča · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Filip Radimák

    • 1. miesto
    • Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča · Celoštátne kolo · 2022/2023
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

    • Zora Baloghová

    • 3. miesto
    • Majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja v orientačnom behu · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Anna Mária Gaplovská

    • 3. miesto
    • Majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja v orientačnom behu · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Lujza Mišíková

    • 3. miesto
    • Majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja v orientačnom behu · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Damián Kružliak

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Martin Ďurík

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Liliana Hroncová

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Linda Bernadeta Vojtková

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • William Rim

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Juraj Hudec

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Matej Čirka

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Tomáš Magát

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Daniela Novotná

    • 3. miesto
    • Šachový turnaj · Regionálne kolo · 2021/2022
  • Medzinárodné kolo

    • Marek Fejda

    • 1. miesto
    • Ocenenie za najlepšie dosiahnuté študijné výsledky v oblasti matematiky a vedy zo všetkých študentov na Braemar College · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Nikola Hamuľáková

    • Úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ema Hanusová

    • 1. miesto
    • mMEDCON (korešpondenčného semináru v oblasti medicíny) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Viktória Roháčová

    • 3. miesto
    • mMEDCON (korešpondenčného semináru v oblasti medicíny) · Celoštátne kolo · 2021/2022