• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Krajské kolo

    • Sitárová,Dinková,Zedeková,Hercegová, Minárová, Poláková, Prášilová, Satková, Yungová

    • 4.miesto
    • Florbal žiačok · Krajské kolo · 2018/2019
    • Martin Dinka,Duška Peter,Juraj Bendík

    • 3. miesto Team chlapcov
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Pavol Brečka,Jakub Čižnár,Tomáš Mrocek,Anton Gvora,Marek Hallon,Filip Hubert,Martin Konderla,Matej Martinák,Jozef Mikloško,Matúš Sumbal,Samuel Matúš Štassel,Štefan Vach

    • 3.miesto Team chlapcov
    • Futsal · Krajské kolo · 2018/2019
    • Michaela Dinková

    • 3.miesto
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková

    • 1.miesto
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková,Michaela Dinková,Veronika Minárová

    • 1.miesto Team dievčat
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2018/2019
    • Anna Martina Slodičková

    • 5.miesto
    • Maratón v aerobiku · Krajské kolo · 2018/2019
  • Okresné kolo

    • Marek Mikláš kvarta

    • 2. miesto
    • Chemická olympiáda - kat. D · Okresné kolo · 2018/2019
    • Postupojú do krajského kola.
    • Maximilián Šitina kvarta

    • 3. miesto
    • Chemická olympiáda - kat. D · Okresné kolo · 2018/2019
    • Postupojú do krajského kola.
    • Peter Duška

    • 3.miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Martin Dinka

    • 2.miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Juraj Bendik,Peter Duška,Martin Dinka

    • 1.miesto Team chlapcov
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Juraj Fronc

    • 1.miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Bendík, Boroš, Čery, Čičo, Farský,Hraška,Hubáček,Kamenický,Khuri,Šulek,Vozár,Sabol

    • 1. miesto Team chlapcov
    • Florbal žiakov · Okresné kolo · 2018/2019
    • Michaela Dinková

    • 2.miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková

    • 1.miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Hercegová, Minárová, Mrocková, Poláková, Prášilová, Satková, Yungová

    • 1. miesto Team dievčat
    • Florbal žiačok · Okresné kolo · 2018/2019
    • Elena Dušková,Dinková Michaela,Veronika Minárová

    • 1.miesto Team dievčat
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Maximilián Šitina, Dominik Škurla a Vladislav Leško.

    • Úspešní riešitelia
    • olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy a gratulujeme!
    • Jakub Hronec,Marek Hallon,Adam Masár

    • 2. miesto Team chlapcov
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2018/2019